Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orust kommuns samtalsmall för F-klass, läsåret 19/20 ändrad svarsbehörighet

Skapad 2019-12-13 11:44 av Eva Widdenhielm
Samtalsmall för barn i F-klass i Orust kommun. Vårdnadshavare har möjlighet att svara på elevfrågorna tillsammans med eleven på vårdnadshavarens inloggning. Fliken Min framåtsyftande plan används valfritt.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur jag trivs i förskoleklassen
  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Jag i skolan

Avsnittet "Jag i skolan" handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord barnets sociala utveckling som avses.

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som barnet med stöd av vårdnadshavare besvarar inför samtalet.

 

 

 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Jag och andra
Hur jag lär mig
Hur jag tar ansvar
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

Känsliga personuppgifter är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.

Eventuell kommentar av Utvecklingssamtalet

Under den här fliken kan barn, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar, viktigt att minnas från samtalet.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser, används valfritt.

Här kan barn, pedagog och vårdnadshavare tillsammans formulera individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt. 

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av barn och pedagog innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: