👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020 Medarbetar- och bedömningssamtal, rektor, grundskola/grundsärskola, Varbergs kommun

Skapad 2019-12-13 13:06 av Johan Berntsson
2020 Medarbetar- och bedömningssamtal, rektor, grundskola/grundsärskola, Varbergs kommun
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Bedömnings- och medarbetarsamtal

 

I förra årets medarbetar- och bedömningssamtal gjorde du en reflektion kring tre egenvalda utvecklingsområden kopplat till rektors uppdrag i enlighet med läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Hur har det gått? Vilka ledarskapshandlingar har du genomfört under året för att nå delmålen/målen? Hur ser du resultatet av dessa handlingar? Vad blir nästa steg?

 

Utvecklingsområde 1
Namn
Kommentar…
Utvecklingsområde 2
Namn
Kommentar…
Utvecklingsområde 3
Namn
Kommentar…
Grundskolechefs kommentar
Namn
Kommentar…

Utifrån bedömningssamtal- vilka nya mål för ledarskapet 2020 behövs?

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Grundskolechefs kommentar Reflektion och kommentar efter genomfört samtal
Namn
Kommentar…