Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orust Kommun år 1-6 SÄR med bedömning 2019/20, ändrad svarsbehörighet

Skapad 2019-12-13 02:07 av Eva Widdenhielm
Mall för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen för elever i år 1-6 i särskolan på Orust. Vårdnadshavare kan skriva i kommentarer och svara på frågor riktade till barnet.
Grundsärskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i obligatoriska skolväsendets läroplan >>

Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling av mitt lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur eleves fortsätta lärande kan främjas. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för? Före utvecklingssamtalet gör elev, lärare och föräldrar förberedelserna här via internet.

Punkter vid utvecklingssamtalet - Eleven driver efter förmåga diskussionen

  • Viktiga steg elevens tagit under terminen (Se läroplanens>> och kursplanernas>> mål.)
  • Hur arbetet med föregående IUP gått.
  • Områden som är viktigast att fokusera på nu.
  • Planen - Se förslag på mål som förberetts av elev och lärare under fliken "Min IUP".

Övriga frågor - om att främja lärandet
Namn
Kommentar…
Noteringar
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Så här arbetar vi mot utvecklingsmålet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: