👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Carlshöjdsskolan, Träningsskolan

Skapad 2019-12-16 13:39 av Johannes Ring
IUP-mall för elever i träningsskolan på Carlshöjdsskolan
Grundsärskola 6 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Bildresultat för Umeå kommun

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här får du läsa om mina styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Min syn på min skolsituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kommentar från vårdnadshavare Om det är något ni skulle vilja prata om på samtalet, kommentera nedan.
Namn
Kommentar…
Kommentar från skolan Om det är något som skolan skulle vilja prata om på samtalet, kommentera nedan.
Namn
Kommentar…

Under utvecklingssamtalet sammanfattar läraren det som vi kommit fram till i min individuella utvecklingsplan. Där står det vad skolan och lärare ska göra för att jag ska kunna lära mig mer i de olika ämnena och fortsätta min utveckling. Det kan också stå vad jag och mina vårdnadshavarna kan göra.

Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda. Vid nästa utvecklingssamtal går vi igenom min IUP, för att se hur det har gått för mig att nå målen.

Plan för att nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Diskuteras innan nästa IUP tas fram. Kom ihåg att uppdatera måltrappan.
Namn
Kommentar…