Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första samtalet på IM/IMS-program, Gymnasium, Halmstad

Skapad 2019-12-17 08:04 av Louise Vindelöv
Detta dokument ska fånga in elevens framtidsdrömmar och mål, samtalet syftar till att förtydliga elevens väg till sitt mål; vilka utbildningsvägar som gäller och vad som krävs för att klara ev. behörighetsgränser.
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Gå igenom den befintliga studieplanen i Dexter.
Så fort allt är ifyllt i samtalsmallen ska administratören mejlas att det är klart. Informationen kommer då skyndsamt handläggas och hamna på studieplan samt schema.

Grundprincipen är att eleven ska läsa minst 23h/vecka = 810h /per läsår. Finns inte timmarna förutbestämt i ett ämne ska denna information förmedlas vidare till administrationen. För att räkna ut antal undervisningstimmar tar man lektionstid x antal veckor på ett läsår (35veckor). Exempel: 2h lektion/vecka x 35veckor = 70 undervisningstimmar på ett läsår. Om en elev börjar vid en annan tidpunkt än vid höstterminens start använder man ändå ovanstående formel.

Om eleven inte kommer läsa på heltid kan det vara som så att eleven inte är berättigad CSN. Fyll i om heltidsstudier och om hen är berättigad CSN under avsnittet "Om mig och mina studier".

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig och mina studier
Detta dokument ska fånga elevens framtidsdrömmar och mål, samtalet syftar till att förtydliga elevens väg till sitt mål; vilka utbildningsvägar som gäller och vad som krävs för att klara ev. behörighetsgränser. Detta för att upptäcka om eleven ska vända sig till Studie- och yrkesvägledare för rådgivning.
Om skolgången reduceras (läser ej 23h/vecka) ska detta beslutas av rektor och åtgärdsprogram ska skapas.

Om mig Nedanstående tre frågor är valfria att besvara.
Mina Studier
Övrig information:

GRUNDSKOLEÄMNEN
- Använd studieplanen på Dexter som underlag när du och eleven går igenom ämnen som ska läsas. Där finns information om redan satta ämnen och undervisningstimmar samt betyg eleven redan har. 

1. Klicka i de ämnen som inte redan finns på studieplanen samt skriv in information som underlättar handläggningen.
2. Ska något ändras för ett ämne som redan finns på studieplanen klicka i ämnet och skriv i rutan under.
3. Ska ett befintligt ämne tas bort, klicka i ämnet och skriv i rutan under att ämnet ska tas bort samt anledning.
4. Skriv i sista rutan övrig information som är viktigt att föra vidare.

Ska eleven läsa modersmål på Grundskolenivå och eller studiehandledning fyll i separat ansökningsblankett. Ansökan om modersmål på gymnasienivå sker i samråd med studie- och yrkesvägledare.

Grundskoleämnen Här går vi igenom vilka ämnen du ska börja med att läsa.
Ansökan/Önskemål Här listas ämnen som det kanske finns möjlighet att läsa längre fram. Vilka ämnen som erbjuds är olika beroende på vilket program och/eller klass eleven går i. Detta är endast en ansökan/önskemål och det är ingen garanti att eleven kommer få läsa kursen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrig information att föra vidare Exempelvis till schemaläggare, administratör och Studie- och yrkesvägledare.

GYMNASIEÄMNEN + SKILLS
- Använd studieplanen på Dexter som underlag när du och eleven går igenom ämnen som ska läsas. Där finns information om redan satta ämnen, undervisningstimmar samt betyg eleven redan har.

1. Klicka i de ämnen som inte redan finns på studieplanen samt skriv in information som underlättar handläggningen.
2. Ska något ändras för ett ämne som redan finns på studieplanen klicka i ämnet och skriv i rutan under.
3. Ska ett befintligt ämne tas bort, klicka i ämnet och skriv i rutan under att ämnet ska tas bort samt anledning.
4. Skriv i sista rutan Annat information som är viktig att föra vidare.

SKILLS - Vissa ämnen ska ansökas om när erbjudande uppstår. Det är aldrig en garanti att man får läsa kursen.

Gymnasieämnen
Skills/Del av kurs Förklaringar till varje skills och ämneskod hittas i ett Excelblad i Teams under Personal Sturegymnasiet/Filer/IM dokumentation.
Ansökan/Önskemål Här listas ämnen som det kanske finns möjlighet att läsa längre fram. Vilka ämnen som erbjuds är olika beroende på vilket program och/eller klass eleven går i. Detta är endast en ansökan/önskemål och det är ingen garanti att eleven kommer få läsa kursen.
Praktik Fyll i var, under vilken period, timmar i veckan och kort vilka arbetsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: