Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning, Rimbo Östra förskoleområde

Skapad 2019-12-17 11:54 av Jannike Hellberg
Vi vill att barn och vårdnadshavare ska få en god introduktion till vår verksamhet och en trygg och meningsfull tid på förskolan. Syftet med samtalet är att föra dialog kring upplevelsen av ditt barns första tid på förskolan.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

  • Vi diskuterar de frågeställningar du som vårdnadshavare har fått svara på inför detta samtal
  • Vi tittar på och reflekterar över förskolans dokumentation
  • Vi gör gemensamma överenskommelser

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Förskola och hem

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.”

 

Förskolan ska

• ”ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och         vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal,”

 ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.” 

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18)

Frågor till vårdnadshavare Inför vårt samtal önskar vi att du/ni funderar över några frågor.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Minnesanteckningar över samtalet, fylls i under samtalet:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: