Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal chef till chef- Serresjöskolan/Östra skolan

Skapad 2019-12-17 08:54 av Anette Öhman
Samtals och dokumentationsmall mellan chef och chefens chef.
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

  1. Planering: Boka tid för samtal
  2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i senast två arbetsdagar före samtalet
  3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
  4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Instruktion

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Frågorna kan kompletteras med förvaltnings-/verksamhetsspecifika frågor. Du som chef väljer och prioriterar vilka frågor som är viktigast för er verksamhet. Samtalets syfte är att planera för det kommande året.

Underlaget är indelade i fyra områden:

  • Jag vill lyckas 
  • Jag samspelar
  • Jag leder mig själv

 

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

Jag har tillit till mina medarbetares kompetens och ger dem mandat och möjligheter att ta ansvar för hur uppdraget ska lösas.

 

Medarbetaren
Chefen

 JAG SAMSPELAR

Som ledare och chef är jag också medarbetare. Medarbetarskapet i Helsingborgs stad handlar om hur jag utför mitt uppdrag och hur jag samspelar med såväl invånare och kunder som chefer och arbetskamrater

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

För att kunna leda andra måste jag kunna leda mig själv. Det innebär bland annat att jag har modet och förmågan att granska mina styrkor, svagheter, drivkrafter och förbättringsområden.

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Ditt uppdrag är att leda din verksamhet så att ni når era mål. 

 

Utmaningar
Utvecklingsinsatser  
Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: