Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerum Exempel med LPP och matriskoppling år 6-7

Skapad 2010-02-11 07:01 av Lerum
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i år 6-7. Exempel baserat på Alléskolan 6-7 med med anpassningar för att arbeta med lpp och bedömningsmatriser i Unikum
Grundskola 11 - 14 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mig
Om att vara i skolan

Skriftliga omdömen i mina ämnen

Inför utvecklingssamtalet tar vi fram skriftliga omdömen i de ämnen som vi arbetat med under terminen. Utifrån de skriftliga omdömena kommer vi sedan under utvecklingssamtalet överens om en planernig för min utveckling.

 • Lärarens skriftliga omdöme: Om kunskapsutveckling i relation till de områden man arbetat med sedan senaste utvecklingssamtalet.
 • Pedagogisk planering: Arbetsområden som jag arbetat med sedan senaste utvecklingssamtalet.
 • Måluppfyllelse: Läraren anger om det krävs särskilda insatser för att jag skall nå lägstanivåerna i kursplanerna, och kanske behöver åtgärdsprogram.
 • Mina fokusområden: Om det finns särskilda områden som jag kan fokusera på framåt.
 • Min individuella utvecklingsplan - IUP

  Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

  Plan
  Utvärdering
  Namn
  Kommentar…
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: