👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolans nya IUP-mall 7-9 2020

Skapad 2019-12-18 13:02 av Ulrika Modé Olausson
IUP-mall för Kvarnbyskolan 7-9.
Grundskola 13 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min skolsituation

Mig själv
Att utveckla På samtalet kommer vi att prata om saker du skulle kunna bli bättre på för att nå dina mål. Fundera och skriv i något du skulle vilja/behöva bli bättre på i skolan, och vilken hjälp du skulle behöva för all lyckas. De kan exempelvis gälla ett enskilt ämne eller del av det, eller något övergripande som exempelvis att vara aktiv i diskussioner eller komma ihåg läxor.
Att ta upp på utvecklingssamtalet

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

Mål