Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal på Lineheds förskola 2019, Lpfö18

Skapad 2019-12-19 11:50 av Anette Klarén
Denna mall ligger som en grund för utvecklingssamtalet på Ylvas förskolor.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet kommer att handla om ditt/ert barns utveckling, lärande och trivsel i och utanför förskolan. Vi ger exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande utifrån rubrikerna i vår läroplan; Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande samt Barns delaktighet och inflytande.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. ” (Läroplan för förskolan, Skolverket)

 Länk till Läroplan för förskolan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

Läs gärna igenom sammanfattningen från föregående samtal.

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklat normer och värden, olika förmågor samt fått inflytande och ta ansvar.

 

Prioriterade mål ur Lpfö18 2.1 - Normer och värden * Förskolan ska ge varje barns förutsättningar att utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
Prioriterade mål ur Lpfö18 2.2 - Omsorg, utveckling och lärande * Förskolan ska ge varje barns förutsättningar att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. * Förskolan ska ge varje barns förutsättningar att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Prioriterade mål ur Lpfö18 2.3 - Barns delaktighet och inflytande * Förskolan ska ge varje barns förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
Så här arbetar vi med övriga mål i vardagen

Pedagogen skriver en sammanfattning av samtalets innehåll och vårdnadshavare läser igenom innan samtalet avslutas i Unikum.

Sammanfattning av samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: