Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningssamtal

Skapad 2019-12-20 10:28 av Sandra Karlsson
Denna mall ligger till underlag för uppföljningssamtalet på Kastanjealléns förskola.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till uppföljningssamtal

Vi kommer att samtala om hur barnet och ni som vårdnadshavare har upplevt den första tiden (introduktionen) på förskolan. Vi kommer även samtala vidare om barnets intressen, erfarenheter och bakgrund. Vi visar och berättar om vår läroplan för förskolan.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en lärandeprocess hos barnen.” (Läroplan för förskolan, Skolverket)

Länk till Läroplan för förskola

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

De här frågorna vill vi att ni tänker kring och fyller i inför samtalet på förskolan.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: