Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ändring/Uppföljning av Studieplan/samtal, IM-program, Gymnasium, Halmstad

Skapad 2019-12-20 10:51 av Louise Vindelöv
Detta dokument ska fånga in elevens framtidsdrömmar och mål, samtalet syftar till att förtydliga elevens väg till sitt mål; vilka utbildningsvägar som gäller och vad som krävs för att klara ev. behörighetsgränser.
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Gå igenom den befintliga studieplanen i Dexter.
Så fort allt är ifyllt i samtalsmallen ska administratören mejlas att det är klart. Informationen kommer då skyndsamt handläggas och hamna på studieplan samt schema.

Grundprincipen är att eleven ska läsa minst 23h/vecka = 810h /per läsår. Finns inte timmarna förutbestämt i ett ämne ska denna information förmedlas vidare till administrationen. För att räkna ut antal undervisningstimmar tar man lektionstid x antal veckor på ett läsår (35veckor). Exempel: 2h lektion/vecka x 35veckor = 70 undervisningstimmar på ett läsår. Om en elev börjar vid en annan tidpunkt än vid höstterminens start använder man ändå ovanstående formel.

Om eleven inte kommer läsa på heltid kan det vara som så att eleven inte är berättigad CSN. Fyll i om heltidsstudier och om hen är berättigad CSN under avsnittet "Om mig och mina studier".

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig och mina studier
Här redigeras elevens mål, utbildningslängd, kurser m.m. om förändringar sker innan ett satt utvecklingssamtal. Vid stora förändringar som påverkar elevens studiegång, undervisningstimmar m.m. ska man vända sig till en Studie- och yrkesvägledare för rådgivning.
Om skolgången reduceras (läser ej 23h/vecka) ska detta beslutas av rektor.

Man behöver endast fylla i de rader som har ändrats samt stjärnmarkerade rader. Övriga kan lämnas tomma.

GRUNDSKOLEÄMNEN
- Använd studieplanen på Dexter som underlag när du och eleven går igenom ämnen som ska läsas. Där finns information om redan satta ämnen och undervisningstimmar samt betyg eleven redan har. 

1. Behöver endast klicka i de ämnen som inte finns på studieplanen samt skriva in information som underlättar handläggningen.
2. Ska något ändras för ett ämne som redan finns på studieplanen klicka i ämnet och skriv ändringen i rutan under.
3. Ska ett befintligt ämne tas bort, klicka i ämnet och skriv i rutan under att ämnet ska tas bort samt anledning och från vilket datum.
4. Skriv i sista rutan Annan information som är viktigt att föra vidare för att underlätta handläggningen.

Ska eleven läsa modersmål på Grundskolenivå och eller studiehandledning fyll  även i separat ansökningsblankett. Ansökan om modersmål på gymnasienivå sker i samråd med studie- och yrkesvägledare.

Grundskoleämnen Klicka i nedan de redigeringar som ska ske på studieplanen.
Eleven har fått möjligheten att delta på följande ämne/ämnen;
Annan information att föra vidare; Till exempelvis; Studie- och yrkesvägledare, administratör, schemaläggare.

GYMNASIEÄMNEN/SKILLS/PRAKTIK
- Använd studieplanen på Dexter som underlag när du och eleven går igenom ämnen som ska läsas. Där finns information om redan satta ämnen och undervisningstimmar samt betyg eleven redan har. 

1. Behöver endast klicka i de ämnen som inte finns på studieplanen samt skriva in information som underlättar handläggningen.
2. Ska något ändras för ett ämne som redan finns på studieplanen klicka i ämnet och skriv ändringen i rutan under.
3. Ska ett befintligt ämne tas bort, klicka i ämnet och skriv i rutan under att ämnet ska tas bort samt anledning.

Ansökan om modersmål på gymnasienivå sker i samråd med studie- och yrkesvägledare.

 

Gymnasieämnen
Skills/Del av kurs Förklaringar till varje skills och ämneskod hittas i ett Excelblad i Teams under Personal Sturegymnasiet/Filer/IM dokumentation.
Kommit in på gymnasiekurs/skills som eleven ansökt om; Fyll i nedan om eleven har kommit in på gymnasiekurs/skills hen ansökt om:
Praktik Fyll i var, under vilken period, timmar i veckan och kort vilka arbetsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: