Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal, Språkintro, Gymnasium, Halmstad

Skapad 2019-12-20 13:07 av Louise Vindelöv
Detta dokument ska fånga in elevens framtidsdrömmar och mål, samtalet syftar till att förtydliga elevens väg till sitt mål; vilka utbildningsvägar som gäller och vad som krävs för att klara ev. behörighetsgränser.
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Vi kommer även kika på din studieplan som du kan finna i programmet Dexter för att se om det har skett några ändringar sen vi pratade sist.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Egen Reflektion Här skriver du en reflektion över din studiesituation.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommen handlingsplan
Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med handledaren. Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…

Om mig och mina studier
Här redigeras elevens mål, utbildningslängd, kurser m.m. om förändringar sker innan ett satt utvecklingssamtal. Vid stora förändringar som påverkar elevens studiegång, undervisningstimmar m.m. kan man vända sig till en Studie- och yrkesvägledare för rådgivning.
Om skolgången reduceras (läser ej 23h/vecka) ska detta beslutas av rektor och åtgärdsprogram ska skapas.

Man behöver endast fylla i de rader som har ändrats samt stjärnmarkerade rader. Övriga kan lämnas tomma.

GRUNDSKOLEÄMNEN
- Använd studieplanen på Dexter som underlag när du och eleven går igenom ämnen som ska läsas. Där finns information om redan satta ämnen och undervisningstimmar samt betyg eleven redan har. 

1. Behöver endast klicka i de ämnen som inte finns på studieplanen samt skriva in information som underlättar handläggningen.
2. Ska något ändras för ett ämne som redan finns på studieplanen klicka i ämnet och skriv ändringen i rutan under.
3. Ska ett befintligt ämne tas bort, klicka i ämnet och skriv i rutan under att ämnet ska tas bort samt anledning och från vilket datum.
4. Skriv i sista rutan Annan information som är viktigt att föra vidare för att underlätta handläggningen.

Ska eleven läsa modersmål på Grundskolenivå och eller studiehandledning fyll i separat ansökningsblankett. Ansökan om modersmål på gymnasienivå sker i samråd med studie- och yrkesvägledare.

Grundskoleämnen Klicka i nedan de redigeringar som ska ske på studieplanen.
Eleven har fått möjligheten att delta på följande ämne/ämnen;
Annan information att föra vidare; Till exempelvis; Studie- och yrkesvägledare, administratör, schemaläggare.

GYMNASIEÄMNEN/SKILLS/PRAKTIK
- Använd studieplanen på Dexter som underlag när du och eleven går igenom ämnen som ska läsas. Där finns information om redan satta ämnen och undervisningstimmar samt betyg eleven redan har. 

1. Behöver endast klicka i de ämnen som inte finns på studieplanen samt skriva in information som underlättar handläggningen.
2. Ska något ändras för ett ämne som redan finns på studieplanen klicka i ämnet och skriv ändringen i rutan under.
3. Ska ett befintligt ämne tas bort, klicka i ämnet och skriv i rutan under att ämnet ska tas bort samt anledning.

 Ansökan om modersmål på gymnasienivå sker i samråd med studie- och yrkesvägledare.

 

Gymnasieämnen
Skills/Del av kurs Förklaringar till varje skills och ämneskod hittas i ett Excelblad i Teams under Personal Sturegymnasiet/Filer/IM dokumentation.
Kommit in på gymnasiekurs/skills som eleven ansökt om; Fyll i nedan om eleven har kommit in på gymnasiekurs/skills hen ansökt om:
Praktik Fyll i var, under vilken period, timmar i veckan och kort vilka arbetsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: