Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återkopplingssamtal Ängalyckans fsk våren 2020

Skapad 2020-01-03 13:07 av Jennie Gustafsson
Återkopplingssamtal med förskolans medarbetare. Utgångspunkt i förvaltningens lönekriterier.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt återkopplingssamtal!

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje pedagog har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena innan medarbetarsamtalet.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” före ditt samtal så kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig.

 

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtal och återkopplingssamtal:

Samtalen är individuella och strukturerade mellan dig som medarbetare och din chef. Dessa samtal ska ske minst en gång per år. Samtalen är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalen är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Samtalen ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att samtalen skall bli meningsfulla är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalen är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. 


För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i dessa samtal kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal i mars.
Namn
Kommentar…
Samverkan Jag..
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling Jag..
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mötet med barn/elever/föräldrar/medarbetare/kollegor/kunder= x Jag..
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ledarskap/Medarbetarskap Jag..
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: