Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UMEÅ Utvecklingssamtal grundskola F-5 (med fritids )

Skapad 2020-01-03 02:12 av Pär Sundström
IUP-mall för elever år F-5 i Umeå med fritids. (reviderad juni 2020)
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal i skolan. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker som vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag har lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min skolsituation

Här får du läsa om mina styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan. Jag berättar även om normer och värden, hur jag tar ansvar och hur jag har möjlighet att påverka min skolsituation och mitt lärande.

Mer om Läroplanen>>

Om mig
Namn
Kommentar…
Min utveckling
Elevens ansvar och inflytande
Mitt lärande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Fritids

På fritids ska jag kunna känna mig trygg, och även lära mig att ta hänsyn och visa respekt för andra.

Jag och fritids
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Bifoga filer
Namn
Kommentar…

Framåtsyftande planering

Efter utvecklingssamtalet sammanfattar läraren det som vi kommit fram till i min individuella utvecklingsplan. Där står det vad skolan och lärare ska göra för att jag ska kunna lära mig mer i de olika ämnena och fortsätta min utveckling. Det kan också stå vad jag och mina vårdnadshavarna kan göra.

Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda. Vid nästa utvecklingssamtal går vi igenom min IUP, för att se hur det har gått för mig att nå målen.

 

Plan för att nå målet
Utvärdering - Diskuteras innan nästa IUP tas fram. Kom ihåg att uppdatera måltrappan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: