Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baronbackarnas förskolor, samtalsmall VÅR

Skapad 2020-01-03 02:13 av Lise-Lott Windefelt
Utvecklingssamtal under vårterminen
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Under utvecklingssamtalet kommer vi samtala om barnets trivsel och nuläget i förskolan.

Vi beskriver vår undervisning och hur vi arbetar med barngruppen och det enskilda barnet just nu.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet kommer vi beskriva nuläget och sedan fokusera på framtiden. 

 

För att samtalet ska bli så bra som möjligt vill vi att ni kommer förberedda och lämnar syskon hemma.

Meddela i god tid om ni ej kan komma till samtalet.

Utvecklingssamtalet är cirka 30 minuter långt.

Om samtalet sker under förskolans öppettider får barnet vara på förskolan.

Vi som arbetar i förskolan har tystnadsplikt.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskola och hem ska samarbeta för att skapa bästa möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt efter sina förutsättningar. Förskolan ska skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Målen för förskolans utbildning, enligt LPFÖ-18, ska vara tydliga för er vårdnadshavare, det är en förutsättning för att skapa förståelse för förskolans uppdrag samt möjliggöra delaktighet och inflytande.

Vi vill att ni svarar på följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här dokumenterar vi barnets utveckling och lärande. Vi utgår från rubrikerna: Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande och Barns inflytande.

Normer och värden Visa dokumentation omkring hur förskolan gett barnet möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra samt omgivande miljö.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Omsorg, utveckling och lärande. Här visar ni dokumentation omkring hur barnets kreativitet, nyfikenhet och självkänsla stimuleras och utvecklats. Beskriv hur barnet utvecklat sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barn inflytande Här visar ni hur barnet utvecklat tillit till sin egen förmåga och fått använda sina 100 språk. Så här har barnets idéer, tankar och uttryck används i planeringen och utformning av utbildningen.
Namn
Kommentar…

Syftet med överenskommelse är att utifrån barnets bästa beskriva hur vi ska uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling utifrån läroplanens mål.

Här kan vi också beskriva hur förskola och hem kommer att samarbeta.

Överenskommelsen utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: