Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simrishamns kommun Förskola NY

Skapad 2020-01-03 02:30 av Lillan Dahlqvist
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. Utvecklingssamtalets syfte är att förskolan tillsammans med barnets vårdnadshavare samtalar om barnets utvecklande och lärande.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Med detta uppföljningssamtal vill vi bidra till att vårt samarbete i största möjliga mån gör att Ert barn får en så trygg och utvecklande tid i förskolan som möjligt. För att lyckas med detta är det avgörande att vi har en öppen dialog mer Er som vårdnadshavare. Därför vill vi att ni funderar kring följande frågeställningar inför samtalet.

Frågor om inskolningen och din första tid på förskolan. Vad tycker ni om inskolningen? Vad har varit bra? Vad kunde varit bättre?
Vad har ni för förväntningar på förskolan?
Upplever ni att ni får tillräckligt med information kring förskolans organisation och upplägg?
Är det någon speciell information ni saknar eller något ni vill veta mer om?
Vill ni berätta om personer som är viktiga kring barnet och familjen?
Har ert barn någon favoritbok och brukar ni läsa hemma?
Övrig information som är viktig för oss att veta?
Förskolans frågor och kommentarer

Inför utvecklingssamtal

"Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar". (Lpfö 18). Samtalet kommer att utgå från läroplanens tre målområden "Normer och värden", "Omsorg, utveckling och lärande" och "Barns delaktighet och inflytande". Läroplanen anger riktning i förskolans arbete och den förväntade  kvalitetsutveckling i förskolan.

Vi önskar att ni skriver era tankar kring:

Så här arbetar förskolan för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan.
Här under följer arbetet ni gjort på varje avdelning!

Normer och värden
Omsorg, utveckling och lärande
Barns delaktighet och inflytande

Så här arbetar förskolan vidare för fortsatt utveckling och lärande.

Denna del riktar sig åt både verksamheten och för barnet. Skriv antingen i uppdelat utifrån områdena eller i flytande text.

Exempel på text Verksamhetens del.
Under våren/hösten kommer vi fördjupa oss vidare i materialet “Snick och Snack” genom att dramatisera olika händelseförlopp. Vidare kommer verksamheten att jobba med vad som krävs vid en dramatisering. Tex: material, miljö, kroppsspråk, känslor, musik, manus osv. Inom vissa områden har barnen möjlighet att påverka processen.

Exempel på text Barnets del.
Kims styrka i att vara drivande och kreativ ser vi som en tillgång i det kommande projektet.

Verksamhetens del
Barnets del
Förskola och hem Här tar vi upp vårdnadshavares synpunkter utifrån utskickade frågeställningar.
Överenskommelse Eventuella utvecklingsområden skrivs under Framåtsyftande planering.

Framåtsyftande planering

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: