👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal vt 2020 Ängsnässkolan

Skapad 2020-01-07 06:18 av Jenny Lagesson
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 4-6 på Ängsnässkolan
Grundskola 9 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Eleverna förbereder sina samtal och övar på att hålla dem i skolan. Under förberedelserna utvärderar eleven överenskommelser från föregående samtal, går igenom sina självskattningar/omdömen och väljer därefter ut nya utvecklingsområden. Eleverna väljer också ut arbeten som eleven ska visa sina föräldrar på samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tiden för samtalet är 30 minuter. Elev och föräldrar startar själva och sedan kommer läraren in under sista delen av samtalet. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mitt utvecklingssamtal vt 2020

Utvärdering av överenskommelser Läs igenom de överenskommelser vi gjort tidigare. Klicka i klar om du känner att vi arbetat med det och att du lärt dig/gjort det vi planerade. Skriv en kommentar nedan och utveckla hur du tänker kring dina överenskommelser.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mina styrkor Fundera utifrån dina skriftliga omdömen (under fliken kunskaper) vilka dina styrkor är. I åk 6: Fundera utifrån dina betyg och betygsmatriser/betygssamtal.
Exempel på mitt skolarbete Välj ut tre saker som du vill visa som exempel på att du lärt dig eller blivit bättre på. Skriv nedan vilka saker du vill visa. Inför ditt samtal plockar vi fram så att du kan visa dina föräldrar.
Nya utvecklingsområden Fundera på vilka som är dina viktigaste utvecklingsområden just nu. Fundera också på hur du kan bli bättre på det du vill utveckla.
Plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…