👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Esperedsskolans förskoleklass

Skapad 2020-01-09 02:36 av Karin Nilsson
Mall för utvecklingssamtal.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg vi har för att lyfta våra barn och barngruppen mot framtiden. Den som är medveten om sina styrkor får större drivkraft och livsglädje. Det är också ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Utvecklingssamtalen är ett tillfälle att ta reda på det enskilda barnets styrkor, intresse, förmågor osv. - dvs. leta möjligheter att bygga vidare på.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn