👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thorildskolan, grundsärskola, år 7-9, ämnen

Skapad 2020-01-09 02:42 av Maria Johns
Samtalsmall år 7-9 grundsärskolan
Grundsärskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I skolan förbereder lärarna utvecklingssamtalet genom att dokumentera i Unikum.

  • Under rubriken Planering ligger planeringar till de arbetsområden som eleven arbetat med. 
  • Under rubriken Kunskaper finns elevens kunskapsbedömning och skriftliga omdömen för åk 1-9

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • hur jag trivs i skolan 
  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområde

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta vidare med mina utvecklingsområde.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 Det här handlar om mig och min utveckling

Mina intressen och styrkor och hur det är att vara i skolan. Här kommer några frågor som vi vill att du svarar på före samtalet. En del frågor kanske kan vara svåra att svara på, ta hjälp av en vuxen i så fall. Vårdnadshavare och pedagoger kan också fylla i kommentarer i respektive rutor. Frågorna är kopplade till läroplanens mål kring "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar"
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvecklingssamtalet Det här vill jag gärna prata om på utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Vad jag tycker om de olika ämnena: 

Överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadhavare tillsammans  de individuella  mål som är viktigast för mig att nå under det närmste året. Överenskommelserna påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra energi på. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Målet för det närmsta året:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…