👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Landvetterskolan åk 4-5 vt-20

Skapad 2020-01-09 03:00 av Jessica Andersson
Trivselsamtal - lära känna samtal
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Du som elev ska inför utvecklingssamtalet:

 • Förbereda dig i skolan under en lektion genom att svara på frågorna under flikarna. Försök att utveckla dina svar.

 • Förbereda dig på att leda utvecklingssamtalet med hjälp av agendan nedan.  

 

Välkommen till mitt samtal agenda

 

 1. Hälsa dina vårdnadshavare välkomna.
 2. Berätta hur du har tänkt lägga upp samtalet.
 3. Trivsel och trygghet (flik 1): Berätta om hur du trivs i skolan, i klassen och med dina kompisar? Vad fungerar bra/mindre bra?
 4. Tillbakablick (flik 2): Berätta hur har det gått med de mål du satte upp förra terminen.
 5. Studieteknik och ordning (flik 3): Berätta hur dina studier fungerar, både i skolan och hemma.
 6. Framåtsyftande (flik 4): Berätta om dina tankar och mål kring din egen utveckling.
 7. Övriga frågor (flik 5): Fråga dina vårdnadshavare och din lärare om det är något mer de undrar över eller vill tillägga.
 8. Summera de viktigaste målen du satt upp för dig själv.
 9. Avsluta samtalet. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

1. Trivsel och trygghet

Här berättar du om hur du trivs i skolan 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

2. Tillbakablick

Här ska du som elev kortfattat titta tillbaka på tiden som varit sedan förra samtalet och sammanfatta och utvärdera ditt eget lärande.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

3. Studieteknik och ordning 

Här berättar du om hur ditt skolarbete och din läxläsning fungerar. 

Social kompetens

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

4. Framåtsyftande    

Här ska du som elev fundera över vilka mål du ska ha framåt för att utvecklas och komma vidare i din kunskapsutveckling.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

4. Övriga frågor

Har du några övriga frågor eller tankar du vill lyfta under samtalet?