Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenungsund Ekenässkolan år 1-3

Skapad 2020-01-10 10:49 av Karin Wrangsten
Grundmall för individuella utvecklingsplaner för elever i grundskolan i Stenungsund.
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och sociala utveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • kunskapsutveckling- saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • sociala utveckling- t.ex hur jag tar ansvar för studiero, mitt lärande och kamratskap
  • hur mitt arbete med tidigare mål och överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden till nästa utvecklingssamtal.
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att uppfylla det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Var är vi?
Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Hur gick det?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: