👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkomstsamtal, Vittra

Skapad 2020-01-11 11:55 av Katarina Bjurs
Ett välkomstsamtal är ett samtal mellan elev, vårdnadshavare och ansvarspedagog för att prata om hur de första veckorna varit. Samtalet sker ungefär två veckor efter att eleven börjat skolan.
Grundskola 6 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under detta välkomstsamtal kommer vi att prata om hur skolgången varit fram tills nu. Vi kommer också att prata om mina styrkor och behov.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min gamla skola
Namn
Kommentar…

Om mig

En bra arbetsmiljö är viktig för att man ska trivas i skolan och orka lära sig. Arbetsmiljön beror på många olika saker; rummen, möblerna, ljuset, ljudet och luften. Även skolmaten, rasterna, skolans skrivna och oskrivna regler och hur vi trivs med andra har betydelse för hur vi mår i skolan.

Här får du läsa om mina intressen, styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Första intryck
Mående & trivsel
Normer och värden

Mitt lärande

I skolan ska vi elever få vara nyfikna och vilja lära oss mer. Det viktigt att jag får veta vad jag behöver lära mig och att jag får den hjälp jag behöver. Vi arbetar mot mål i skolan, och det är bra om lärarna hjälper oss att förstå dem genom att göra tydliga planeringar.

Här får ni läsa om vad jag tycker om mitt lärande i skolan:

Mitt eget ansvar
Studieteknik
Skolämnen
Frågor till vårdnadshavare