👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olympia förskolor - Lönedialog 2020

Skapad 2020-01-13 11:00 av Annica Olsson
Det här är ett underlag för utvärderande lönesamtal mellan medarbetare och chef.
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Inför lönedialogen 2020

Välkommen till mitt samtal agenda

 

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inledning

Detta är ett underlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef.

Frågorna i underlaget är ett förslag till frågor som kan användas både under samtalet och som förberedelser inför samtalet. Tänk igenom om det finns andra frågor du vill ta upp under samtalet.

Under samtalet utvärderar ni gemensamt medarbetarens insats och resultat under året. om ihåg att det utvärderande lönesamtal är just ett samtal och inte en förhandling.

Frågorna är indelade utifrån de fya områdena i medarbetar- och ledarpolicyn och följer de frågor som ni pratade om i medarbetarsamtalet.

 

 

 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, Team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

 

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag har jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Jag har förmågan att visa mod och kreativitet (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

JAG SKAPAR VÄRDE 

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgrupper och verksamhetens behov i fokus

 

 JAG SAMSPELAR -

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalité- varje gång.

 

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

Vet jag vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag agerar i olika sammanhang kan jag bättre använda mina styrkor. 

 

 

Annat som du vill ta upp?