👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rånäs Skola år 4-6

Skapad 2020-01-14 12:28 av Johan Eskhult
Mall för utvecklingssamtal år 4-6 Rånäs Skola
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder lärare och elever i skolan för nästa utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar främst om min kunskapsutveckling men vi pratar också om min övriga utveckling utifrån vår läroplan. Jag leder själv mitt utvecklingssamtal, men min mentor hjälper mig såklart.

Samtalet är upplagt som följer:

 

1. VÄLKOMNA

    Jag hälsar mina föräldrar välkomna.

2. ÖVRIG UTVECKLING

    Jag berättar om min övriga utveckling.

3. MIN KUNSKAPSUTVECKLING

    Jag berättar om min kunskapsutveckling; mina styrkor och vad jag vill/behöver bli bättre på.

4. LÄRARNAS KUNSKAPSBEDÖMNING

   Jag visar de senaste kunskapsbedömningarna i de olika ämnena (se Kunskaper i samtalsöversikt eller fliken Kunskaper)  

5. ETT ARBETE ATT VISA

  Jag visar ett av mina arbeten och förklarar varför jag valt just detta.

6. UTVÄRDERING TIDIGARE MÅL

  Jag berättar hur det har gått med mina mål från förra utvecklingssamtalet.

7. NY ÖVERENSKOMMELSE

  Vi enas om hur vi alla kan bidra för att jag ska utvecklas vidare. 

8. HUR HJÄLPS VI ÅT

  Tillsammans formulerar vi en ny överenskommelse med mina viktigaste utvecklingsområden/kommande mål.   

9. FRÅGOR/FUNDERINGAR

  Jag frågar om mina föräldrar eller min mentor har några frågor/funderingar.

10. AVSLUTAR

 Jag tackar för samtalet.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Normer och värden (Lgr 11)
Elevens ansvar och inflytande (Lgr 11)
Mitt lärande - Bedömning
Övrigt - Om mig
Namn
Kommentar…

Min kunskapsutveckling kan jag löpande ha koll på här på Unikum under fliken kunskaper och även i matriser via mina planeringar.

Inför utvecklingssamtalet funderar och skriver jag lite extra om mina kunskaper i ämnena Svenska, Engelska och Matematik.

Svenska
Engelska
Matematik
Titta tillbaka på dina mål från förra utvecklingssamtalet

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Efter samtalet låses planen. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått med målen.

Hur gör vi?
Nytt avsnitt