👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsamtal - Västerteg Unikum test

Skapad 2020-01-14 13:16 av Lena Storm
Detta är en mall som vi använder vid utvecklingssamtal på Skulltorps förskolor
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året dokumenterar och följer vi varje barns utveckling och lärande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar barnen. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under samtalet kommer vi att prata om trivsel, utveckling och lärande. Under flikarna "Jag på förskolan" och "Jag hemma" följer några punkter som vi gärna vill prata med er om. Fundera och svara på frågan i förväg om hur ditt barn tycker det är att vara på förskolan.

 

Har ni som vårdnadshavare något som ni känner är extra viktigt att ägna tid till under samtalet, meddela ansvarig pedagog minst en vecka innan samtalet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan.

Frågorna förbereds av barnet och barnets vårdnadshavare hemma innan utvecklingssamtalet.