Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wieselgrens förskolor – Förskola 1-2 år samtalsmall

Skapad 2020-01-14 02:15 av Jennifer Ohlén
Mall framtagen av Wieselgrens förskolor för barn 1-2 år
Förskola 0 - 2
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vårt syfte med utvecklingssamtalet:

  • tre parter, barn, pedagog och vårdnadshavare, som möts med fokus på barnets utveckling och lärande tillsammans med andra.
  • utvecklingssamtalet skall synliggöra barnets lärprocesser/ förändrat kunnande
  • utvecklingssamtalet ska visa varje barns lärande och utveckling och på vilket sätt förskolan bidrar till detta.
  • ge barnet bästa möjliga förutsättningar kopplat till läroplanens olika områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Detta är jag

Låt ditt barn svara på följande frågor. Frågorna är kopplade till läroplanens mål kring "Normer och värden", "Utveckling och lärande" och "Barnets inflytande"

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare

Svara på följande frågor inför samtalet. 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Framåtblick

Syftet med framåtblicken är:

  • Utifrån dina styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja din trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring din utveckling

 

Framåtblick
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning - Hur har det gått?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: