👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågaborgs förskolor - Lönesamtal 1

Skapad 2020-01-15 13:00 av Charlotte Anderberg
Samtals och dokumentationsmall för chef och medarbetare(pedagog/lärare/personal)
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Instruktion

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Frågorna kan kompletteras med förvaltnings-/verksamhetsspecifika frågor. Du som chef väljer och prioriterar vilka frågor som är viktigast för er verksamhet. Samtalets syfte är att planera för det kommande året.

Underlaget är indelade i fyra områden:

 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, Team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

Sist följer några frågor som hjälp till att utvärdera och förbättra samtalet.

 Lönesamtal 1

 

Det här är ett underlag för utvärderande lönesamtal mellan medarbetare och chef, 

Medarbetaren
Chefen

INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mitt uppdrag...
 • Mål...
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…