Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Tunabarnens förskola

Skapad 2020-01-17 03:55 av Jennie Wickholm
Samtalsmall Tunabarnens förskola
Förskola 18 - 99
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

MEDARBETARSAMTALET  

Medarbetarsamtalet är en möjlighet för mig som chef att vägleda, inspirera och stötta dig som medarbetare. Det är även ett tillfälle till en öppen och kontinuerlig dialog där vi tillsammans kan stämma av ömsesidiga krav och förväntningar vi har på varandra. Syftet är att du som medarbetare ska kunna utvecklas på både kort och lång sikt samt att få möjlighet att framföra idéer och tankar om din egna arbetssituation.

Medarbetare på Tunabarnens förskola ska fullfölja sitt uppdrag utifrån utbildningsspecifika styrdokument och syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla resurser hos individ och organisation. Ett annat syfte är att skapa större förståelse för organisationens uppgift och det enskilda uppdraget samt att ge medarbetaren möjlighet att påverka sin kompetens och löneutveckling.

Mitt ansvar som chef är att initiera och tillsammans med medarbetaren genomföra det årliga medarbetarsamtalet. Innan samtalet förbereder sig medarbetaren genom att gå igenom samtalsmallen och fylla i anteckningsfältet. Chef och medarbetare utvärderar tillsammans hur arbetet gått och träffar en överenskommelse om framtida önskvärt resultat, detta dokumenteras i handlingsplanen

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

1. Uppföljning och samanfattning av det senaste året.

Anställning
Återkoppling till senaste medarbetarsamtal Skriv gärna kortfattat. På samtalet har du möjlighet att utveckla dina tankar mer. Det du skriver läses enbart av dig och din chef.
2. Nuläge
3. Uppdraget-kopplat till övergripande mål för enheten
4. Hinder för att göra ett bra jobb
5. Utvecklingsområden/möjligheter

Handlingsplan medarbetarsamtal

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: