Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Backstugan Hajarna Avslutningssamtal Simrishamn

Skapad 2020-01-20 10:43 av Lillan Dahlqvist
Förskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi vill ha barnet med på sista samtalet på förskolan, en summering av förskoletiden.

Vi vill få barnen att känna sig stolta över alla kunskaper de fått på förskolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, Lpfö 98 reviderad 2010 s.13

Med detta avslutningssamtal vill vi att övergången till skolan blir så trygg och utvecklande som möjligt. För att lyckas med detta är det avgörande att vi har en öppen dialog mer Er som vårdnadshavare. Därför vill vi att ni funderar kring följande frågeställningar inför samtalet. 

Inför samtalet

Läs våra planeringar för att veta hur vi arbetar utifrån förskolans läroplan.

Vårdnadshavare

Länk till Lärlogg

Språkutvecklande Avdelningens mål är att fortsätta utveckla barnens bokstavsintresse, använda språkljuden och utöka barnens ordförråd.
Normer och värden Avdelningens mål är att barnen ska visa respekt för varandra, lyssna och att de försöker lösa konflikter
Naturvetenskap och teknik Avdelningens mål är att väcka barnens nyfikenhet och lust inom naturvetenskap och teknik
Matematik Avdelningens mål är att väcka lust och nyfikenhet för att använda och förstå enkla matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: