Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Ervalla, Örebro kommun

Skapad 2020-01-20 10:51 av Mari Andersson
Utvecklingssamtalsmall för Ervalla förskolan.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet samtalar ni med er kontaktperson om hur ert barn trivs på förskolan. Tillsammans tittar vi på barnets utveckling och om det är något område som barnet behöver extra stöd och uppmuntran för att trivas och utvecklas.

Om samtalet är förlagt under förskolans öppettider får barnet vistas på förskolan.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 18) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Vi kommer att behandla läroplansområdena nuläge, normer och värden, omsorg,utveckling och lärande, barns delaktighet inflytande och förskola och hem.

Klicka här för att komma till Läroplanen >>>

 

Nuläge

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande ”Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö 18)

Barns delaktighet och inflytande ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." (Lpfö 18)

Förskola och hem "För att skapa bäst möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." (Lpfö 18)

Övrigt

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar.
Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att utveckla verksamheten.

Om utvecklingssamtal

Här skriver pedagogerna om ert barns vardag på förskolan.

Nuläge
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Omsorg, utveckling och lärande ”Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: