Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Utvecklingssamtal Katrinebergs förskola

Skapad 2020-01-20 13:38 av Administratör Unikum Mölndal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(s.13, Lpfö 98 reviderad 2016).

Varför digital pedagogisk dokumentation?

Vi använder oss av Digital Pedagogisk Dokumentation (DPD) för att dokumentera barns lärande och utveckling. Den Digitala Pedagogiska Dokumentationen (DPD:n):

 • skapar en brygga mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet
 • tydliggör den nya läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016
 • skapar förutsättningar för vårdnadshavarna att aktivt kunna ta del av barnens digitala pedagogiska dokumentation
 • skapar en hög kvalitet inom förskolan
 • tydliggör barnens utveckling över tid
 • skapar bättre tillgänglighet


Syfte och mål

 • att i dialog med vårdnadshavarna synliggöra verksamheten/barnets utveckling och läroprocesser
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att ta del av verksamheten inom ramen för läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016


Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är
 • att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling


Information inför samtal

 • Vi ser inte på barnets individuella utveckling och lärande i jämförelse med andra barn och inte heller utifrån olika åldersstadier.
 • Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på dagliga iakttagelser, observationer, barnintervjuer och pedagogiska diskussioner. 
Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?
Hur upplever du ditt barns samspel på förskolan med andra barn och vuxna?
Hur kan vi medverka till att ditt barn känner sig trygg när du lämnar ditt barn i vår verksamhet?
Har du några tankar/idéer om hur samarbetet med förskolan kan utvecklas?

Det handlar om att se i vilka situationer barnet visar intresse, nyfikenhet, inspiration och glädje. Hur kan verksamheten utmana barnet och gruppen till att utforska nya sammanhang och material?

Lpfö 98 reviderad 16 ställer inga som helst krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot blir kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärandemiljö, för det enskilda barnets och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande.

Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation vad som har väckt barnets intresse, nyfikenhet, inspiration och glädje under året och vad barnet intresseras av just nu.

 • Sammanhang som för barnet är intressanta, spännande, inspirerande och glädjefulla
 • Utmaningar barnet har fått i verksamheten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: