Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklande samtal, förskolan Trollhatten

Skapad 2020-01-20 02:12 av Sandra Berglund
Förskolans mall för utvecklande samtal.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vi förbereder det utvecklande samtalet genom att samla ett grundligt underlag av lärloggar, intervjuar barnet samt för diskussioner i arbetslaget för en gemensam syn kring barnets utveckling. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under samtalet presenterar vi barnets omsorg, utveckling och lärande från det senaste året. Vi samtalar kring barnets trivsel, mående och intressen såväl på förskolan som i hemmet. 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Fokus på Trollhatten läsåret 2020-2021

Normer och värden. 
Språk och kommunikation. 

Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling i olika sammanhang. Läroplan för förskolan (Lpfö 2018)
Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Läroplan för förskolan (2018)
Delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Läroplan för förskolan (2018)

Sammanfattning och överenskommelser.

Här skriver vi en kort sammanfattning av det utvecklande samtalet. Vi skriver även om vi gjort några speciella övernskommelser kring ert barn. 

Utvärdering och uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: