Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandvalla skola Förskoleklass

Skapad 2020-01-20 02:51 av Marianne Andersson
Mall för individuell utvecklingsplan för elever i Förskoleklass Sandvalla skola.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Normer och värden
Trivsel
Ansvar och inflytande

Överenskommelser som elev, vårdnadshavare och mentor kan göra i samband med utvecklingssamtalet- Här beskrivs områden som undervisande lärare särskilt bör beakta och vad elev och vårdnadshavare kan bidra med för att eleven ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: