Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västra Karups skola utvärdering- våren 2020

Skapad 2020-01-20 02:52 av Linda Strömbrink
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är vi i full gång med vårterminens arbete. Precis som under förra terminen får du nu möjlighet att vara delaktig i att planera och hålla i ditt eget utvecklingssamtal med hjälp av dokumentationen på Unikum och din presentation.

För att nå så långt som möjligt i skolan är det viktigt att du har koll på din egen kunskapsutveckling och funderar över vad du kan göra för att förbättra dina skolresultat. Du behöver också fundera över vad du tror att vi tillsammans kan göra för att underlätta ditt lärande.  

(Exempel på förberedelser i skolan kan vara att elever tar fram arbeten de vill visa vid utvecklingssamtalet samt att elev och lärare går igenom befintliga överenskommelser och gör förslag på nya områden att fokusera på. Till sin hjälp har de bl.a. de kunskapsbedömningar som skrivits in under "Kunskaper".

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal. Samtalet handlar om elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått

Som avslutning kommer vi överens om vad som är viktigast att fokusera på kommande period.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering och utvärdering

På den här sidan finns beskrivning av de kunskaper/förmågor vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera speciellt på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen. De överenskommelser som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan.>>

Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Utvärdering och fortsatt arbete med målen
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: