Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetar- och bedömningssamtal, grundskollärare, Ankarskolan, Varbergs kommun

Skapad 2020-01-22 12:18 av Rickard Petersson
2020 Medarbetar- och bedömningssamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Bedömnings- och medarbetarsamtal

 

Gemensamt utvecklingsområde- kulturbygge På vilket sätt har du utvecklat och arbetat med det pedagogiska ledarskapet i och utanför klassrummet för att skapa trygghet och trivsel för alla elever under hela skoldagen?
Gemensamt utvecklingsområde- formativt förhållningssätt/lärande/likvärdighet Hur ser du till att arbetet under lektionen är tankemässigt utvecklande? Hur anpassar du undervisning till eleverna i gruppen? Hur planerar och arbetar du för att elever med behov av stöd får det under alla lektioner?
Personligt utvecklingsområde
Rektors kommentar
Namn
Kommentar…

Utifrån bedömningssamtal- vilka nya mål vill du arbeta med under 2020/2021?

 

Mål
Rektors kommentar Reflektion och kommentar efter genomfört samtal
Namn
Kommentar…

Här kan du bifoga material från tidigare medarbetarsamtal eller visa dokument om önskemål inför nästa läsår.

Bifoga material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: