Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Känguruns förskola

Skapad 2020-01-22 13:25 av Inger Chiaussa Thungren
Digital pedagogisk dokumentation för barn på Känguruns förskola.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Hållbarhet i alla sammanhang ska prägla Känguruns förskola.

Sedan starten maj 2018 har vi haft vårt största fokus på inskolning, välkomnande och att skapa trygghet och goda relationer för alla de barn med familjer som börjar hos oss. Det gör vi genom att skapa miljöer och mötesplatser som välkomnar, som bjuder in till samsspel, lek, nyfikenhet och utforskande. Barns behov, intressen och erfarenheter ligger till grund för planering och utveckling av verksamheten. I förskolans alla miljöer syns våra värdeord.

Mångfald, Genom att arbeta med: TAKK, språk, kommunikation, samspel, Polyglutt, litteratur, spel, gruppstärkande.

Nyfikenhet, Genom att arbeta med: Lärmiljöer, barnens intressen, barnens behov, lust och glädje.

Glädje, Genom att arbeta med: Fantasi, kreativitet, lek, samspel, värme, trygghet.

Hälsa, Genom att arbeta med: Omtanke om varandra, grön flagg, måltidspedagogik, gymnastik/röris, utelek, naturlekplats.

Tillit, Genom att arbeta med: Barn kan, samspel, trygghet, relationsbaserad pedagogik, omtanke, kamratskapande, ”Vi växer tillsammans”,

Nytt avsnitt

Information om pedagogisk dokumentation via Unikum.
Välkommen på ett utvecklande samtal med fokus på att genom pedagogisk dokumentation skapa en bra lärmiljö för ert barn.
”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal samt hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnenens integritet” (s.17, Läroplan för förskolan, Lpfö 18)


Varför pedagogisk dokumentation?
Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg där vi tillsammans synliggör barnets läroprocesser, hur de lär, hur de tänker och var de befinner sig i sin utveckling. Pedagogisk dokumentation är viktig för att kunna reflektera, utveckla och förändra verksamheten.

Vi vill med detta utvecklingssamtal att dokumentationen ska bli ett gemensamt reflektionsarbete mellan pedagoger, barn och familjer där vi tillsammans reflekterar, värderar och förundras.

Vår uppgift blir sedan att med detta underlag skapa sammanhang och situationer som väcker lust hos barnen att undersöka och att utforska sin värld.

 

Underlag

Detta har vi arbetat med under året

Sammanhang som för barnet är roliga, meningsfulla och intressanta

Så här arbetar vi för att öka/bibehålla tryggheten och trivseln på förskolan

Dessa utmaningar ger vi barnet och barngruppen för fortsatt utveckling

• Sammanfattning från samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: