Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal åk 6 -9 Nosabyskolan, Kristianstads kommun

Skapad 2020-01-22 02:25 av Lena Olofsson
Nosabyskolans mall för samtal
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Undervisande lärare fyller i kunskapsmatriserna för respektive ämne inför samtalet.

Vid behov kommenteras elevens sociala utveckling under Min övriga utveckling.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin träffas elev, vårdnadshavare och mentor i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om elevens lärande och sociala utveckling.

På samtalet:

  • Pratar vi om hur eleven har det på skolan.
  • Ser vi över den samlade bilden av elevens kunskapsutveckling i de olika ämnena (finns under fliken Kunskaper).
  • Ringar vi in elevens utvecklingsområden och väljer vad som ska prioriteras.

I samband med samtalet har elev och vårdnadshavare också möjlighet att träffa undervisande lärare för att ställa frågor kring ett specifikt ämne.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin.

Vid samtalet träffar ni elevens mentor men har också möjlighet att boka tid och träffa undervisande lärare i de olika ämnena.

Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. 

Vi vill uppmana till att boka möte även med undervisande lärare, åtminstone för det ämne som prioriteras.


Under den här fliken kan elev och vårdnadshavare skriva in sådant som man ta upp och prata om på utvecklingssamtalet.

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här för läraren anteckningar kring det som togs upp vid samtalet. 

 

 

Minnesanteckningar från mentorssamtalet
Minnesanteckningar från ev. ämnessamtal Denna utvärdering gör elev och lärare tillsammans före nästa utvecklingssamtal.

Min utveckling i övrigt

Elevens utveckling i övrigt handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del, Normer och värden samt Elevernas ansvar och inflytande. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses. 

Inför utvecklingssamtalet kommenterar undervisande lärare, vid behov, elevens sociala utveckling utifrån:

  • hur eleven tar ansvar för sina studier, te x genom att sköta lektionsarbete och läxor.
  • hur eleven tar ansvar för sin arbetsmiljö, te x genom att bidra till bra klimat på lektioner och raster.
  • hur eleven bemöter andra elever och vuxna på skolan.
Lärarkommentar kring elevens sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: