Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass Bergaskolan samtalsmall

Skapad 2020-01-22 03:44 av Jonas Sundbom
Samtalsmall med förberedelser inför samtal.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

En gång om året har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och mina lärare. Samtalet kommer att handla om om min skolsituation. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Trivsel
  • Klassrumssituationen
  • Mina förmågor

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor kring läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap", "Ansvar och inflytande" 

Kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Hur gick det? j
Namn
Kommentar…
Nya utvecklingsmål
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: