Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal

Skapad 2020-01-23 09:39 av Anders Nilsson
Samtalsmall för elever åk 4-9.
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Här nedan beskriver vi nuläge och möjliga utvecklingsområden

 

Längst ner på sidan kan du ladda upp en fil som berättar något om dig, t.ex "vad du tycker om att göra, vad du kan...."

 

Möjliga utvecklingsområden inom ovanstående områden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vem är jag?

Min individuella utvecklingsplan - IUP
Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå. Planen påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Överenskommelser - Hur skall vi arbeta för att nå detta mål?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…

Här kan man se hur jag har utvecklats!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: