Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad Rävekärrsskolan - Lönesamtal vt 2020

Skapad 2020-01-23 10:23 av Maria Gustafsson
Lönesamtal på Rävekärrsskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad är ett lönesamtal? 

Lönesamtalet är en del av Mölndals stad riktlinjer för lönesättning. Det ska vara årligen återkommande mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalet ska handla om hur arbetet utförs och vilka resultat som förväntas. 

Medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin prestation. För att det ska fungera, behöver medarbetaren och chefen ha en dialog, ett lönesamtal, och stämma av hur chefen ser på medarbetarens prestation i relation till Mölndals stads lönekriterier. 

I lönesamtalet får medarbetaren veta hur prestationen bedöms och en motivering till varför medarbetaren har den lön hen har. I lönesamtalet ska det också framgå vad medarbetaren själv kan göra för att påverka sin lön framöver. 

Lönesamtalet blir på så vis chefens styrmedel för att leda verksamheten mot uppsatta mål. 

 

Att tänka på inför ett samtal 

Ett väl genomfört lönesamtal ska dels summera och bedöma årets prestation men förtydliga vilka prestationer som ska förbättras, behållas och utvecklas. För att lönesamtalet ska bli så givande som möjligt för både chef och medarbetare finns det flera saker som kan vara bra att tänka på inför samtalet. 

• Att vara förberedd inför samtalet är ett gemensamt ansvar. Samtalet förbereds med fördel genom att medarbetaren får tillgång till tillämpningsanvisningar för lönesamtalet i förväg. Det är viktigt att samtalet planeras in i god tid för att möjliggöra denna föreberedelse. 

• Som medarbetare – läs igenom lönekriterierna och fundera på vad du vill lyfta fram gällande din prestation. 

• Som chef – tänk igenom bedömning och motivering av din medarbetares prestation i förhållande till lönekriterierna. 

• Både chef och medarbetare bör tänka tillbaka på vad som togs upp och vad ni kom överens om i föregående lönesamtal. 

 

 

Beskriv ditt huvudsakliga uppdrag på Rävekärrsskolan. Beskriv även eventuellt andra uppdrag som du har på skolan. 

Beskriv dina insatser/prestationer under året 2019. Utgå ifrån tabellen med de fyra lönekriterierna och betänk följande:

  • Ditt bidrag till utveckling i den klass/grupp/de elever som du undervisar 
  • Ditt bidrag till kvalitén i verksamheten på skolan
  • Ditt bidrag till skolutveckling och förbättringsarbete på skolan
  • Ditt bidrag till en god social arbetsmiljö på skolan

Formulera dina utvecklingsmål inför året 2020. 

Rektors kommentar.

Nytt avsnitt

Hur vill du ha meddelande om ny lön? Skriftligt eller muntligt?

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: