Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall förskoleklass Domarringens skola 19/20

Skapad 2020-01-23 10:47 av Helena Karlsson
Frågor till eleven i samband med utvecklingssamtalet i förskoleklass.
Grundskola 5 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min utveckling

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i läroplanen för grundskolan >>

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Kommungemensamma frågor inför övergången till åk 1 (fylls i senare på vårterminen)
Frågorna kommer att följas upp av sin lärare på ditt första utvecklingssamtal i åk 1.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nytt avsnitt Min tid i förskoleklass
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt Om mig själv
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt Tankar om framtiden
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: