Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visättraskolan - Utvecklingssamtal - Förskoleklass

Skapad 2020-01-23 03:06 av Dounya Hayyoun
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i förskoleklass på Visättraskolan.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Samtalsöversikt
Information om tid, plats och närvarande.
Fylls i när: Inför samtal när tid meddelats
Ansvarig: Mentor

 1. Utvecklingssamtalet – Del 1 – Information
  Information om vad ett utvecklingssamtal är och syfte.
  Ansvarig: Rektor

 2. Utvecklingssamtalet – Del 2 – Övergripande mål & riktlinjer
  Frågor utifrån Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden.
  Fylls i när: Denna del fylls i inför utvecklingssamtalet tillsammans av elev tillsammans med vårdnadshavare.
  Ansvarig: Vårdnadshavare inför samtalet

 3. Utvecklingssamtalet – Del 3 – Mina styrkor och mål
  Den individuella utvecklingsplanen - IUP Här beskrivs elevens mål i denna plan, och hur vi ska arbeta för att nå målen.
  Fylls i när: Denna del genomförs under utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare.
  Ansvarig: Mentor under samtalet

Välkommen till mitt samtal agenda

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig fram till samtalstillfället
 • vilka som är mina viktigaste mål
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att uppnå dessa mål

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om hur eleven bäst kan stödjas och vilka insatser som kan behövas så att eleven utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen som ges vid utvecklingssamtalet är också tillbakablickande då den utgår från en utvärdering av elevens utveckling. Samtalet omfattar både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling. På det sättet ger utvecklingssamtalet en möjlighet för både eleven och vårdnadshavare att få en mer samlad information om elevens skolsituation än vad som är möjligt för läraren att fortlöpande ge i undervisningen.

 Läs mer om utvecklingssamtal här…

 

Kartläggning

Lärarna i förskoleklass på Visättraskolan genomför skolverkets obligatoriska kartläggning under höstterminen amt Bornholmskartläggning på höstterminen och vårterminen. Dessa kartläggningar är en del av bedömningen av elevens språkliga och matematiska utveckling.

 

Individuell utvecklingsplan

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, därför sammanfattar läraren det ni kommit fram till i elevens individuella utvecklingsplan. Den ska alltid innehålla konkreta beskrivningar av vad skolan och läraren ska göra för att eleven ska kunna fortsätta sin utveckling.

 

Lära-känna-samtal genomförs inför skolstarten

 • Vi pratar om elevens intressen.
 • Vi pratar om kamratrelationer.
 • Vi pratar om vad eleven vill lära sig i skolan.
 • Vi pratar om vad eleven är bra på.

Utvecklingssamtal som genomförs i början av vårterminen

 • Vi pratar om elevens utveckling vad gäller matematiskt tänkande och språkutveckling.
 • Vi pratar även om elevens sociala utveckling. 

Denna del genomförs inför utvecklingssamtalet av elev tillsammans med vårdnadshavare .

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanens del "Normer och värden". 

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Här kan ni ta del av läroplanen, LGR 11 i sin helhet.

Lgr11 Kapitel 2: Normer och värden.

Den individuella utvecklingsplanen - IUP

Här beskrivs elevens mål i denna plan, och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål. Ett mål för varje utvecklingsområde.

Svenska
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Socialt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: