Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till ett utvecklande samtal

Skapad 2020-01-25 13:07 av Maria Renlund
Välkommen till ett utvecklande samtal
Förskola 3 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet syftar till att vi i lugn och ro sitter ned och pratar om ditt barn, hur hen trivs, vad hen är intresserad av och hur förskolan fungerar. Ett annat syfte är att samtala om hur vi, med utgångspunkt från barnets intressen, ska arbeta vidare för att kunna erbjuda nya utmaningar.

Du som vårdnadshavare är den som känner ditt barn bäst och står det närmast. Därför är dina synpunkter mycket betydelsefulla för oss i förskolan.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och att ge varje barn stöd i att utveckla en god självkänsla, ett gott självförtroende och tillit. Vi ska stimulera och uppmuntra barnets nyfikenhet och intressen, liksom vilja och lust att leka och lära (Lpfö 18).

Samtalet beräknas ta ca 30 minuter.  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här kommer några frågor som en hjälp för er att förbereda er inför samtalet.

Det är också bra om ni funderar på om det är något speciellt som ni vill ta upp under samtalet.

 

Frågorna nedan utgör ett stöd i samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

En sammanställning av vad pedagog och vårdnadshavare har kommit överens om under utvecklingssamtalet.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: