Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinntorpsskolan IUP vt-20

Skapad 2020-01-28 02:41 av Linda Lagerholm
Grundskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet
Under utvecklingssamtalet
Efter utvecklingssamtalet

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

Hur når vi målet?
Utvärdering

Ev. extra anpassning

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER FÖR

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den or­ dinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. 

Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar.36 Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en special­ lärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. 

 

 

 

Extra anpassningar Här beskrivs vilka extra anpassningar som görs/gjorts för eleven.
Namn
Kommentar…
Utvärdering av extra anpassningar Här görs en uppföljning av de extra anpassningarna. Är det effektiva, eller behöver något förändras eller intensifieras?
Namn
Kommentar…
Mina arbeten under period 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: