Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Backaskolans utvecklingsamtalsmall, åk 1-3, VT 20

Skapad 2020-01-29 09:03 av Anna Knast
Utvecklingssamtalsmall för Backaskolan VT 20
Grundskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.


IUP och omdömen enligt Skolverkets modell

  • Var är vi? Inför utvecklingssamtalet har läraren med hjälp av insamlad dokumentation gjort en bedömning i respektive ämne. Dessa omdömen redovisas under fliken kunskaper med hjälp av förvalda knappar.
  • Vart ska vi? Nästa steg innebär att eleven, vårdnadshavaren och läraren gemensamt tar fram förslag på utvecklingsområden från läroplanen. Det är viktigt med delaktighet och inflytande för elev och vårdnadshavare. Ta hjälp av elevens starka sidor.
  • Hur gör vi? Här tydliggör läraren vilket ansvar skolan ska ta enligt läroplanen och vilket ansvar eleven och vårdnadshavaren kan ta för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.
  • Hur gick det? Detta steg är utvärdering av de insatser som skolan har gjort för att hjälpa eleven framåt. Uppföljningen är kopplad till elevens valda utvecklingsområden och är utgångspunkten för ett nytt "Vart ska vi?".

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Trivsel

Trygghet

Namn
Kommentar…

Kunskaper

Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

 

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: