Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partille Nyanlända Individuell Studieplan

Skapad 2020-01-29 10:13 av Frida Lindén
För nyanlända elever i Partille kommun.
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 Här dokumenterar vi elevens individuella studieplan.  Planen innehåller Kartläggning och planering för vidare studier i olika omfattning beroende på elevens ålder. 

I de fall planen revideras dokumenteras detta också här.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Mål med studierna Den individuella studieplanen åk 7 - 9 ska beskriva hur eleven kan bli behörig till ett nationellt program. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetar man lämpligtvis mot högskoleförberedande program. Om det krävs att eleven tex går vägen via språkintro för att nå det nationella programmet bör det framgå i den individuella studieplanen. För en elev som ännu inte vet om målet är högskoleförberedande eller yrkesförberedande program, kan det vara bra att planera för högskoleförberedande så att ämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning finns kvar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beslut om åtgärder för nyanlända elever Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7 - 9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa ska vara kvar. Prioriterad timplan innebär att eleven under max ett års tid kan få mer undervisningstid i ämnet svenska/svenska som andra språk. Den totala undervisningstiden får inte minskas. Eleven kan bara ha en prioriterad timplan under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i övriga ämnen
Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare
Möte med studie- och yrkesvägledare
Namn
Kommentar…
Kartläggningar Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet kan studiehandledningen komma att hållas på detta språk. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Bilagor Här bifogas kartläggningsmaterial steg 1 och 2 av Interkulturellt Centrum.
Namn
Kommentar…
Hur ska vi nå målet?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: