Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerum skola år 1

Skapad 2010-02-16 02:08 av Lerum
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i år 1 i Lerums kommun
Grundskola 6 - 7 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig och min utveckling

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling av mitt lärande

Kommentarer

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

Målen för lärandet i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan, klicka här om du vill se dem.>>

Svenska

Läsa

Skriva

Tala/samtala

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Tema/övriga ämnen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Idrott och hälsa
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Det här vill jag att vi skall prata om på utvecklingssamtalet

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Plan
Namn
Kommentar…
Utvärdering

Omdömen

Enligt Skolverkets Allmänna råd om skriftliga omdömen ska pedagogen en gång per termin, i samband med utvecklingssamtalet, göra en bedömning av hur det går för eleven i relation till målen i läroplan och kursplaner.
Omdömena ska ges i alla ämnen som eleven har läst och ska utgå från den lokala pedagogiska planeringen, dvs. det undervisningen faktiskt innehållit.Omdömena ska ges i samtliga skolår från år 1-9.
Om alternativen "Har ej nått målen..(avser år 3 och år 5)", eller "Inte godkänd" (avser år 8 och 9), har valts, ska också ett åtgärdsprogram ha upprättats.
Om alternativet "Har ej förväntade kunskaper" har valts ska kommentar finnas i det pedagogiska underlaget (fliken Mitt Lärande).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: