Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för Klass 4-6 Knutby skola

Skapad 2020-01-30 07:03 av Annika Andersson
Samtalsmall för år 4-6
Grundskola 9 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Här får du läsa om mina styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Om mig
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Det är alla barn och ungdomars rätt att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda i skolan. Här får vi bland annat träna på att samarbeta, vara en bra klasskompis, och även lära oss att ta eget ansvar.

 

 

Normer och värden
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

I skolan ska vi elever få vara nyfikna och vilja lära oss mer. Det viktigt att jag får veta vad jag behöver lära mig och att jag får den hjälp jag behöver. 

 

Här får ni läsa om vad jag tycker om mitt lärande i skolan
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Min framåtsyftande plan med överenskommelser
Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

 

Plan för att nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs under och inför nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: