Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal Kärna förskolor - 2020

Skapad 2020-01-30 03:07 av Kristina Sandnil
Mall för lönesamtal. Riktlinjer för lönesättning i Kungälvs kommun
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vad är ett lönesamtal?

Lönesamtalet är en del av Kungälvs kommuns riktlinjer för lönesättning. Det ska vara årligen återkommande mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalet ska handla om hur arbetet utförs och vilka resultat som förväntas.

Medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin prestation. För att det ska fungera, behöver medarbetaren och chefen ha en dialog, ett lönesamtal, och stämma av hur chefen ser på medarbetarens prestation i relation till Kungälvs kommuns lönekriterier.

I lönesamtalet får medarbetaren veta hur prestationen bedöms och en motivering till varför medarbetaren har den lön hen har. I lönesamtalet ska det också framgå vad medarbetaren själv kan göra för att påverka sin lön framöver.

Lönesamtalet blir på så vis chefens styrmedel för att leda verksamheten mot uppsatta mål.

Att tänka på inför ett lönesamtal

Ett väl genomfört lönesamtal ska dels summera och bedöma årets prestation men förtydliga
vilka prestationer som ska förbättras, behållas och utvecklas.
För att lönesamtalet ska bli så givande som möjligt för både chef och medarbetare finns det
flera saker som kan vara bra att tänka på inför samtalet.

  • Att vara förberedd inför samtalet är ett gemensamt ansvar. Samtalet förbereds med fördel genom att medarbetaren får tillgång till tillämpningsanvisningar för
    lönesamtalet i förväg. Det är viktigt att samtalet planeras in i god tid för att möjliggöra denna förberedelse.
  • Som medarbetare – läs igenom lönekriterierna och fundera på vad du vill lyfta fram gällande din prestation.
  • Som chef – tänk igenom bedömning och motivering av din medarbetares prestation i förhållande till lönekriterierna.
  • Både chef och medarbetare bör tänka tillbaka på vad som togs upp och vad ni kom överens om i föregående lönesamtal.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn


Bedömningsnyckel utifrån prestation, tre nivåer beaktas:

Bör utvecklas

Bra

Enastående

Ge goda exempel utifrån nedanstående fokusområden.

Ansvar

Samarbete

Resultat-Effektivitet-Måluppfyllelse

Kompetens-Flexibilitet

 

Bidrag till förskolans måluppfyllelse Mål och resultat

• Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för undervisningen
• Bidrar till läroplanens måluppfyllelse
• Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
• Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till rektor om hur arbetet fortlöper
• Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga förskola

Arbetsinsats

• Kvalitén på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Arbetar med barnens behov i fokus, utifrån givna ramar

Kompetens Fackmässiga kunskaper

• Har bred/djup och uppdaterad kunskap inom arbetsområdet
• Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för kollegor och rektor med sitt kunnande

Arbetsmetodik

• Har ett yrkesskickligt handlag Behärskar olika arbetstekniker ex hantera IT-verktyg på ett adekvat sätt • Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt

Ansvar Ansvarstagande

• Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
• Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
• Är en god förebild och ansikte utåt för Kungälvs kommun

Initiativtagande

• Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men vet också att ta hjälp vid behov
• Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
• Tar initiativ till förbättring av arbetssätt och lär av erfarenheter

Engagemang

• Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
• Deltar aktivt vid APT och i olika arbetsgrupper
• Tar ansvar för sin egen utveckling inom verksamhetsområdet och tar sig an utmaningar

Samarbete Samarbetsförmåga

• Visar förtroende för kollegor och rektor
• Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
• Ger kollegor konstruktiv kritik
• Är öppen för att ta emot feedback på den egna arbetsinsatsen
• Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp

Bemötande

• Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra.
• Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med andra.

Utvecklingsområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: